Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ամուլսար

Ամուլսար լեռնագագաթ է Հայաստանի Վայոց ձորի և Սյունիքի մարզերի սահմանագլխին, Զանգեզուրի լեռնաշղթայի հյուսիսային մասում, Սարավան գյուղից 5,5 կմարևելք: Բարձրությունը 2987 մ է։Կազմված է օլիգոցեն-միոցենի հրաբխային ապարներից։ Լանջերին կան սողանքներ։ Լանդշաֆտը լեռնատափաստանային է, բարձրադիր գոտում՝ լեռնամարգագետնային։  Ներկա դրությամբ ՀՀ կառավարությունը ցանկանում է շահագործել լեռը, որպես ոսկու հանք հավատացնելով, որ դա վնաս չի հասցնի շրջակա միջավայրին եւ հարակից տարածքներիւմ ապրող մարդկանց եւ կենդանիներին։ Սակայն մի շարք բնապահպաններ փաստում …