Design a site like this with WordPress.com
Get started

Գործնական աշխատանք

1. ձ-ծ-ց 1) արձակ, բարձր, փոցխ, ընթացք 2) արցունք, դեղձան, փորձ, արձան 3) բարձ, դերձակ, հարձակվել, դաղձ 4) դեղձանիկ, պախուրց, օձաձուկ, վրձին 2. ղ-խ 1) զմրուխտ, դրախտ, դեղձ, աղքատ 2) կխտար, պանդուխտ, վախճան, գաղտնի 3) բախտ, թղկի, բողկ, խրոխտ 4) սանդուղք, խեղդել, շաղկապ, եղբայր 3.  ր.-ռ 1) քաշկռտել, փարթամ, հուռթի, քառասուն 2) արթուն, արհամարհել, կրծել, …

Գործնական քերականություն

1.Փակագծերում տրվածներից ընտրել այն բառը, որըփոխաբերական իմաստով կլրացնի տողասկզբի բառին։ 1. մոլորված առվակ2. մտախոհ ժայռ 3. ժպտուն ծաղիկ 4. ուրախ փողոց5. հյուրընկալ սենյակ 6. հպարտ հուշարձան 7.ալևոր բերդ 8. զվարթ ցայտաղբյուր 9. թավահոնք ամպ 10. իմաստուն գիրք 2. Տրված բառերից առանձնացնե՛լ հոմանշային 10 զույգ։1. Հսկայական-վիթխարի, 2. ողորկ-հարթ, 3. դժվար-խրթին, 4. հավաքել-ժողովել, 5.դյութիչ-հմայիչ, 6. ծավի- բիլ, 7. դրվատել-գովել,8. անպտուղ-ստերջ,9. պարպել-  դատարկել,10. խոնավ-տամուկ, :3.Տրված բառերից առանձնացնե՛լ հականշային 10 զույգՓութաջան, ամպոտ, դալար, ծույլ, ուսյալ, երկչոտ, հինավուրց, գագաթ, օրինական, անջրդի, ապօրինի, ինքնահավան, նոսր, ողորկ, հեռավոր, արատավոր, խորդուբորդ, ջրարբի, համարձակ, ջինջ, տգետ, հմուտ, ստորոտ, թանձր, անբասիր։4. Ընդգծել  հոդակապ ունեցող բառերը։Հյուրախաղ, շաքարավազ, տնամերձ, օձաձուկ, լայնարձակ, մրգահյութ, փորձանոթ, հողագունդ, արծաթագործ, լուսարձակ, նախշազարդ, ալրաղաց, հայազգի, ծաղկափոշի, նույնարմատ, ծառատունկ, լողավազան, հորդաբուխ,քարածուխ, գառնարած, մեղվաբույծ, ժամագործ, դիմաքանդակ, ծաղկաման, սալահատակ, հորդառատ, մեծարժեք, միջանցիկ, եռավանկ, լեռնաշխարհ, դրամարկղ, կավահող, երկանդամ, քաղցրահամ, սրատամ, ժպտադեմ,հիշարժան, շաքարաման, գորգագործ, զովաշունչ, ցուցահանդես, քարանձավ, ջրագռավ, լուսամուտ, զբոսավայր, հացաթխում։ *************************************************************************************************************************** 1.Լրացրե′ք բաց  թողնված  տառերը,  երկհնչյունները: Ելևէջ,  վայրէջք,  առօրյա,  բարօրություն,  խոչընդոտ,   մերթընդմերթ,   հնէաբան,   մանրէաբանություն,   կիրակնօրյա,   լուսնկա,  պարզկա,   կրթօջախ,   մեղմօրոր,   մեղմորեն,   քնքշորեն,   խավիար,   մատյան,  փասիան,   հրեա,  ինքնստինքյան: 2.  Հետևյալ համանուններով կազմե′ք նախադասություններ: Անարգել,   հոտ,   գոլ,   գունդ: Սարերի վրայի ծառերը, …

Թրաֆիքինգ

Թրաֆիքինգը ,մարդկանց՝ ստրկական, սեռական, բռնի և չնչին վարձատրությամբ աշխատանքի տեսքով անօրինական շահագործումն է։ Այն ծանր, անդրսահմանային, կազմակերպված հանցագործություն է և նույնչափ շահութաբեր է, ինչ թմրամիջոցների և զենքի ապօրինի վաճառքը։ Անձանց, հատկապես կանանց և երեխաների թրաֆիքինգը կանխարգելելու, զսպելու և պատժելու մասին արձանագրությունը ընդունվել է Միավորված ազգերի կազմակերպության կողմից 2000 թ., Իտալիայի Պալերմո քաղաքում և այն ՄԱԿ-ի՝ «Անդրազգային կազմակերպված հանցագործությունների դեմ» կոնվենցիայի մաս կազմող …