Design a site like this with WordPress.com
Get started

EJERCICIOS DE LA GRAMÁTICA

EXERCICIO 1. LEER EL TEXTO Y MARCAR LA RESPUESTA CORRECTA DE CADA PREGUNTA.Orlando Fonseca, un joven de 29 años, vivía en un piso lujoso en el centro de Barcelona. Jamás había tenido problemas con sus vecinos, pero un día se puso furioso por el ruido que llegaba del piso de su vecina Clara Valdéz. Orlando …

Ծիածանը «Լուսամփոփի՜ պես աղջիկ»

Լուսամփոփի՜ պես աղջիկ՝ աստվածամոր աչքերով,Թոքախտավոր, թափանցիկ, մարմինի պես երազի.Կապո՜ւյտ աղջիկ, ակաթի ու կաթի պես հոգեթով,Լուսամփոփի՜ պես աղջիկ…Ես ի՞նչ անեմ, ի՞նչ անեմ, որ չմեռնի իմ հոգին,Որ չմարի իմ հոգին քո ակաթե աչքերում.Ես ի՞նչ անեմ, որ մնա ծիածանը երեքգույն,Որ չցնդի, չմարի՜ իմ հոգու հեռուն…Լուսամփոփի՜ պես աղջիկ՝ աստվածամոր աչքերով,Թոքախտավոր, թափանցիկ, մարմինի՜ պես երազի,Կապո՜ւյտ աղջիկ, ակաթի ու կաթի պես …

Իմ ժամանակը

Կարանտինի ժամանակ իմ օրը սկսվում է ժամը 11-ին, արթնանալուն պես կարդում եմ,թե ինչ նորություններ կա աշխարհում։ Վեր եմ կենում անկողնուցս, լվացվում եմ, հագնվում և սկսում եմ հավաքել սենյակս։ Ժամը 12-ին վերջացնում եմ և սկսում եմ մայրիկի հետ հավաքել բնակարանը։ 1-ի շրջանակներում ավարտում ենք աշխատանքը և մի լավ նախաճաշելուց հետո անում եմ դասերս։ Վերջացնելուն պես փնտրում …