Design a site like this with WordPress.com
Get started

Թուխ մանուկ հանքավայր

Հայաստանի հյուսիսում ` Արագածոտնի մարզում, Ծաղկունյաց լեռնաշղթայի հյուսիսարևմտյան մասում, Մելիքգյուղից 2 կմ հարավ–արևելք, Շղթայասարից արևելք։ Թուխմանուկի ոսկու հանքավայրը:, Մելիքգյուղից 2 կմ հարավ–արևելք, Շղթայասարից արևելք։ Երկար տարիներ հանքի շահագործումից հետո տեղացիների համբերության բաժակը լցվեց: Հանքավայրի տերերը «Մեգո Գոլդ» ՍՊԸ-ն տարիներ շարունակ աղտոտել են Մելիքգյուղի տարածքը, հողն ու ջուրը: «Մենակ իրենց փողի դարդն են, գան պոչամբարները շինեն, …

Բնական աղետներ

Պտտահողմ Առաջացում Առաջանում է ամպրոպային ամպերում և սև թևքի կամ կնճիթի ձևով կախվում ներքև՝ հաճախ մինչև Երկրի մակերևույթը։ Բարձրությունը 800-1500 մ է։ Կառուցվածք Պտտահողմը ունենում է՝ վերին՝ ձագարաձև (որով միախառնվում է ամպերին) լայնացումներքին՝ շրջված ձագարաձև լայնացումներ Բնութագիր Պտտահողմում օդը շարժվում է ժամացույցի սլաքի ընթացքին հակառակ ուղղությամբ, միաժամանակ պարուրաձև բարձրանում վեր՝ իր հետևից ձգելով փոշի և …

Էկոհամակարգերի հիմնախնդիրը

1. Ձեր կարծիքով որոնք են էկոհամակարգերի կարևորագույն հատկանիշները: Ինչո՞ւ: Ցանկացած միասնություն, որը ներառում է տվյալ տեղամասում գտնվող բոլոր օրգանիզմները և փոխհարաբերությունների մեջ է մտնում ֆիզիկական միջավայրի հետ այնպես, որ համակարգի ներսում էներգիայի հոսքը ստեղծում է հստակ որոշված տրոֆիկական կառուցվածք, տեսակային բազմազանություն և նյութերի շրջապտույտ, իրենից ներկայացնում է էկոլոգիական համակարգ, կամ էկոհամակարգ։Էկոհամակարգ — ֆիզիկա-քիմիակենսաբանական գործընթացների համակարգ …