Design a site like this with WordPress.com
Get started

Առաջադրանք շտեմարանային

Կետադրել առակը․ Առակ վախի մասին -Ու՞ր ես գնում,- հարցրեց ճամփորդը հանդիպելով` ժանտախտին -Գնում եմ Բաղդադ: Այնտեղ պիտի կոտորեմ հինգ հազար մարդու: Մի քանի օր անց ճամփորդը նորից հանդիպեց ժանտախտին -Դու ասացիր թե կոտորելու ես հինգ հազար մարդու, բայց սպանեցիր հիսուն հազարի,- կշտամբեց նա: -Ո'չ,- առարկեց ժանտախտը,- ես սպանեցի միայն հինգ հազարին, մնացածները մեռան վախից: 1. …

Առաջադրանքներ։Հոմանիշներ 3։

Ագի—պոչ—ձետեղջյուր—կոտոշ—պոզճիրան—մագիլ—ճանկվարս—գես—մազռունգ—պինչ—քթանցքտանիք—ծածկ—կտորթակարդ—որոգայթ—ծուղակկիրճ—վիհ—խորխորատփշուր—կտոր—բեկորարահետ—կածան—շավիղ փարախ—գոմ—ախոռկալվածք—ագարակ—հողատիրույթանդունդ—վիրապ—փոսդղյակ—պալատ—ապարանքպատնեշ—պատվար—ամբարտակ

Առաջադրանքներ։ Հոմանիշներ 2։

Հանդարտություն—անվրդովություն—անդորրությունջորմախտ—տենդ—դողէրոցքկական—ողբ—լացնինիջ—նիրհ—քուննողվածություն—անձկութոյւն—սրտնեղությունկոտորած—ջարդ—եղեռնպատճառ—առիթ—պատրվակթոհուբոհ—իրարանցում—խառնաշփոթբացարկ-մերժում—ժխտումգրավական—առհավատչյա—երաշխիքպախուրց—սանձ—երասանգագաթ—կատար—ծայրարև—արփի—արեգակերիվար—նժույգ—հովատակջահ—կերոն—մոմ մթերք—պարեն—նպարադամանդ—գոհար—շողակնկույտ—դեզ—շեղջգավազան—մական—ցուպբալասան—դեղ—ապեղանի