Design a site like this with WordPress.com
Get started

Քաղաքական տերմինների բացատրություն

Կենտրոնամետ, աջեր, ձախեր Կուսակցությունների դասակարգման չափանիշ է քաղաքական դաշտում զբաղեցրած դիրքը։ Ըստ այս չափանիշի առանձնացվում են 3 տիպի կուսակցություններ՝ աջերձախերցենտրիստներ կամ կենտրոնամետներ Այս դասակարգման ավանդույթը գալիս է Ֆրանսիայից, երբ 19-րդ դարի սկզբներին ֆրանսիական սենատում, այն քաղաքական ուժերը, ովքեր նստած էին թագավորի աջ կողմում, նրանք աջերն էին և կողմնակից էին թագավորին, իսկ ովքեր ձախում էին՝ ընդդիմադիր էին, …

Ճգնաժամ։ Ճգնաժամի տեսակները։

Ճգնաժամ հասկացությունը Ճգնաժամ բառի հոմանիշներն են վճռաժամ և տագնապ բառերը։ Ճգնաժամը ցանկացած իրադարձություն կամ ժամանակաշրջան է, որը կհանգեցնի կամ կարող է հանգեցնել անկայուն և վտանգավոր իրավիճակի, որն ազդում է անհատի, խմբի կամ ամբողջ հասարակության վրա: Ճգնաժամերը մարդու կամ բնապահպանական գործերի բացասական փոփոխություններն են, հատկապես, երբ դրանք տեղի են ունենում կտրուկ կամ առանց նախազգուշացման: Ավելի հեշտ …

Համամասնական և մեծամասնական ցուցակներ

Առանձնացվում են ընտրական համակարգի մի քանի տեսակներ, որոնցից են՝ համամասնական կամ պրոպորցիոնալ,մեծամասնական կամ մաժորիտար,խառը ընտրական համակարգեր։Համամասնական ընտրական համակարգերի պայմաններում ընտրությունները անց են կազվում կուսակցական ցուցակներով։ Այս դեպքում ընտրողները իրենց ձայնը տալիս են առանձին կուսակցությունների և ըստ այդ ձայների տոկոսային հարաբերակցության կուսակցությունները տեղ են զբաղեցնում խորհրդարանում։ Գործում է համամասնական ընտրական համակարգի 2 տարբերակ։ Առաջինի դեպքում կուսակցություններն …