Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ներկայացնել հայկական դիվիզիաների կազմավորման և նրանց մարտական պատմությունը։

1941թ․-ին տեղի ունեցած պատերազմին մասնակցեցին 600000 հայ, որոնցից 200000-ը զոհվեցին։Առաջին դիվիզին, որը մեկնեց Ստալինգրադ, 1920-1922թթ Հայկական կարմիր ջոկատի և ՀՀ բանակի կողմից կազմավորված  76-րդ լեռնահրահանգային դիվիզիան էր։ Ցուցաբերելով բարձր արդյունքներ հետագայում վերակազմավովեց 51-րդ գվարդիական հրաձգային դիվիզիայի։  Հայկական զորամիավորումներից առաջինը ռազմաճակատ մեկնեց 390-րդ դիվիզիան, որի հրամանատարն էր Սիմոն Զաքարյանը։ Նա 1942թ-ին տեղի ունեցող Կերչի մարտի ընթացքում զոհվեց մի խումբ զինվորականների …

Առաջադրանք շտեմարանային

Կետադրել առակը․ Առակ վախի մասին -Ու՞ր ես գնում,- հարցրեց ճամփորդը հանդիպելով` ժանտախտին -Գնում եմ Բաղդադ: Այնտեղ պիտի կոտորեմ հինգ հազար մարդու: Մի քանի օր անց ճամփորդը նորից հանդիպեց ժանտախտին -Դու ասացիր թե կոտորելու ես հինգ հազար մարդու, բայց սպանեցիր հիսուն հազարի,- կշտամբեց նա: -Ո'չ,- առարկեց ժանտախտը,- ես սպանեցի միայն հինգ հազարին, մնացածները մեռան վախից: 1. …